Sätta etiketten ”Skeptiker”

Det finns en sak som slagit mig och det är att man sätter en etikett på den grupp som borde vara den som är normalen. D.v.s varför måste man kalla sig och sina likasinnade för ”Skeptiker” eller att det finns en ”Skeptikerörelse”. Det är ju för bövelen vi som är dom normala och en mindre eller liten grupp som ägnar sig åt onormalt eller paranormalt.

Jag inser av praktiska skäl att det är lika bra att acceptera etiketten ”Skeptiker” och leva med det. Och det är ju ett bättre namn (eller öknamn :-)) än andra namn man observerat ”Skeptiker” kallats när man läst debatter mellan ”Skeptiker” och personer med skiljande åsikt.

Jag skulle föredra att ”Skeptiker” helt enkelt sågs som normalen med sunt förnuft. Men det är troligen idag en utopi.

This entry was posted in Skepticism. Bookmark the permalink.

2 Responses to Sätta etiketten ”Skeptiker”

  1. Simon Klein says:

    Problemet med etiketten ”skeptiker” är att den öppnar upp för en mängd missförstånd och billiga poäng för meningsmotståndarna. Med ordet ”skeptisk” får man en del bihang, såsom till exempel ”trångsynt”. Vad man egentligen hade velat framhäva är att man vill att beslut, åsikter och trosuppfattning ska tas med en vetenskaplig grund, inte bara att man är ”skeptisk” mot allt och alla.

    En ”skeptiker” skulle lika gärna kunna vara skeptisk mot regeringar, klimatförändringar (”klimatskeptiker” finns ju som uttryck), o.s.v. Det vi skulle behöva är något i stil med ”vetenskapstroende” (att man tror på vetenskapens sätt att ta sig an frågor som man inte känner svaret på), men utan att använda ordet ”troende”, folk menar redan att vetenskapen ”tror” saker på samma sätt som kristna ”tror” på Gud.

    Jag kommer tyvärr inte på någonting bra, ”vetenskapare” känns flummigt, ”rationalist” känns taget… ”Vetenskapstillämpare” kanske, men det känns lite långt…

  2. darkiesan says:

    Jag håller med. Börja rman prata om vetenskaplig skepticism så blir det högtravande och man måste förklara en massa om hur vetenskapsteori fungerar. Och som du så riktigt påpekar, att säga bara ”skeptiker” är lite tunt, eftersom det går att tolka som att man är motvalls och skeptisk mot allt. Jag brukar säga att jag litar på vetenskapen, men det är ju cokså mycket längre än ”skeptiker”.

Kommentera