Vargattacker på människor? Inte troligt!

Vargdebatten har ju blossat många år i Sverige och häromåret fick jägarna tillstånd att skjuta av en kvot av vargstammen. Så varför är vi så rädda för vargen så att vi tror vi behöver skjuta dem?

Först av allt har det förekommit emotionella argument som att föräldrar i vargtäta områden inte vågar ha sina barn ensamma på gården. Sunt tycker jag, kanske inte för vargrisken, men oavsett var man bor skall inte barn leka oövervakade. Andra som ogillar eller är rädd för vargen är jordbrukare som har nått slags boskapsdjur. Vargen tar deras djur för föda. En sista grupp är jägare som får sina jakthundar dödade och skadade av varg.

Låt oss först bekanta oss med vargen i Sverige. Nej, just det, det kan vi inte för dom är så skygga! Sveriges vargar är generellt ännu såpass smarta så dom skyr människan. En hona överger t.om. med sina valpar för att dö om en människa kommer för nära av ren rädsla för det fruktade tvåbenade rovdjuret. Att vargen är skygg för människan är för att vargen oftast inte har behov i Sverige idag att söka sig till människors boplatser. Detta för att de kan finna föda i revir långt från människan. Och det finns gott om plats för revir eftersom vargstammen är svag i Sverige.

Det finns fall där vargar har uppehållit sig nära människors boplatser. Då har det handlat glesbygd och att de lockats dit p.g.a tamdjur eller sopor. Man har även i vissa fall upplevt vargen mindre skygg och svårare att skrämma iväg när de bestämt sig för att ta tamdjur eller sopor. Men genom att plocka bort soporna eller sett till att det finns rejäla rovdjurs hägn runt tamdjuren har vargarna sökt sig till andra platser. I inget fall, alltså noll fall, noterat vargattacker mot människor.

Det finns extrema fall där ensamma vargar vandrat igenom storstäder som Stockholm och Helsingborg. De vargarna har flyttat sig från ett område till ett annat och passat på att utforska människans högborgar. Så efter besöket var de försvunna igen. Åtminstone vargen i Helsingborg upplevdes mycket oskygg och var väldigt svårskrämd. Men inte heller i detta fall kunde några attacker mot människor noteras.

Så hur ser det egentligen ut med vargattacker mot människor. Historiskt sätt sen 1820 finns inga dokumenterade attacker på människor med dödligt resultat för människan. Jag personligen kan inte heller hitta dokumenterade fall där människor skadats. Vad hände 1820 då? I Gysingetrakten hade man domesticerat en varg. Sen släppte man den utan kunskap om hur den skulle hitta föda. Så det enda den kunde klara av var att attackera småbarn och äta dem. D.v.s det var inte en vild varg. Man kan t.om säga att den vargen snarare ligger på människans samvete att den blev en människoätare. Så repetition, på 190 år+ har ingen människa attackerats.

Så om man tittar i världen, hur ser det ut med vargattacker där?  Ja, det finns dokumenterade fall där vargar attackerat människor och dödat dem för föda. Vi pratar då Rumänien, Kanada, Sibirien, Indien m.fl. länder. Där man har RIKTIGA varg problem, inte låtsas problem som hemma här i Svedala.

Man har sett så allvarligt på detta så man har forskat för att ta reda på varför vargen beter sig så. Man har hittat följande orsaker till att vargen gett sig på människor:

1) Stark vargstam som ger konkurrens om revir och bytesdjur.

2) Ingen eller mycket låg tillgång på bytesdjur.

Ovan orsaker har tvingat vargflockar att flytta på sig så kommit närmare människor för att söka revir och föda. Detta har sedan lett till vargattacker.

Nu kommer inte en vargattack oväntat. Vargen är en smart jägare som följer ett mönster. Så man kan förstå att vargen har hamnat i ett tillstånd där den överväger att tugga lite på det tvåbenta rovdjuret. D.v.s om man verkligen behöver ha skyddsjakt på varg, kommer man veta det. Och då kanske du tänker vad skall jag kika efter på vargen då? Jo, vargen är en ”observation learner”. Den kommer tillåta dig se den medan den observerar i dagar din flocks beteende. Detta för att lista ut mönster medmera för att hitta ett sötta att separera ett bytesdjur. Den kommer också skicka en eller ett par testattacker med kanske max två vargar. Inte för att lyckas med att f sig lite mat, den räknar med att misslyckas min vill mäta det tilltänkta bytes djurets styrka.

Så tillbaka till Sverige. Vi har inte en stark vargstam, c:a 237 stycken i hela Sverige. Slå ut det per kvadratkilometer vildmark. Vargen har i det generella fallet ingen som helst orsak att söka upp oss människor och dela boplats. Vargen har också ute i vildmarken gott om bytes djur (om inte jägarna skjuter av för många). Vargen undviker alltså människan i det generella fallet och vill då helst inte ha revir där det finns mänsklig bosättning. Så det finns ingen orsak att tro att våra vargar efter 190 år bestämt sig för att käka upp oss. Och om de skulle göra det kommer vi få varningssignaler innan.

Men du, om du ger dig ut i skogen för att jaga och släpper din hund i ett vargrevir, då kan du räkna med att vargen kommer döda inkräktaren. Du kommer klara dig, men din hund kommer har det tufft. Enkel lösning: vargbjällra på jakthunden. Enligt samtal med jägare, anser dom att varningsbjällran snarare drar till sig vargen snarare än håller den borta. Jag har inte hittat bra svar på detta. Men enligt myndigheterna är det så man skall bära sig åt. Och kanske skall man igen påminna sig om att om man rör sig djupt in i skog och mark så man kommer in i ett vargrevir så är du och din hund inkräktaren, inte tvärtom.

Och om du får dina boskapsdjur rivna av varg, så dår du statligt bidrag att se till att dina stängsel är vargsäkra. Så fixa det, gnäll inte på vargen. Detta bidrag kommer i årskiftet 2011/2012 vara 50 kr per meter. Det täcker inte hela kostnaden, men det ger iallafall viss hjälp. Och om tamdjur rivs av varg, eller andra rovdjur, får man generös ersättning. En ersättning som oftast överstiger djurets värde. Så man lider ingen ekonomisk skada i sin verksamhet.

Så vargen är i Sverige just nu inget hot mot människan. Så låt myndigheterna övervaka vargarna. Tjuvjaga dom inte. Du är troligen inte utbildad nog att förstå om vargen är ett hot eller ej.

Källor:

Länsstyrelsen i Jönköpingslän

Professor Valerius Geist studie av vargar http://rliv.com/wolf/GeistWhenDangerous.pdf

http://www.de5stora.com/omrovdjuren/varg/utbredning

http://www.de5stora.com/omrovdjuren/varg/historia

This entry was posted in Skepticism. Bookmark the permalink.

4 Responses to Vargattacker på människor? Inte troligt!

 1. Britt Nyman says:

  Hej
  Du skriver att det inte finns några vargattacker på människor, annat än i Kanada, Rumänien och Sibirien. Du glömmer Finland och Ryssland. I ryska Karelen har man nyligen infört skottpeng på varg pga att de är för nängångna mot människor.

  De vragar som finns i Ryssland och Finland är samma varg, eurasisk varg, som vi har i Sverige. I ryska Kirov togs under andra värdskriget, alltså åren runt 1944, både barn och vuxna av varg. Du kan läsa min blogg om hur vargen i Finland tog 22 barn 1880-1881. När du läser kan du också läsa mitt inlägg ”vargen dödade Kolja” Detta skedde 2009, utan någon förvarning. http://brittnyman.wordpress.com/2012/02/02/vargen-tuggade-i-sig-22-barn/

  • darkiesan says:

   Hej!

   Tack. Glömde Ryssland och Finland. Men deras vargstammar har ju ett annat läge än den svenska. Jag skall kolla upp dokumentationen runt attacken på Kolja. Varningstecken kan ju ha funnits där men inte dokumenterats. Men igen vill jag understryka att varggstammen i de länder där människorattacker sker är ett helt annat än i Sverige.

 2. Per Olofsson says:

  På vilket sätt är förhållandet annorlunda i Finland och Ryssland?
  I Canada vet jag om två dödliga attacker på vuxna de senaste åren. Vad var det som utmärkte dessa attacker, och vad var signifikant för dessa vargar?

  • darkiesan says:

   Hej Per!

   Attackerna i Canada är avhandlade i den avhandling jag refererar till i texten. I dessa attacker har villkoren som uppsatts för att en attack skall ske varit uppfyllda.

   Vad gäller Ryssland och Finland har dom en långt större vargstam än vi har. Så dom det blir ont om byte och vargstammen för stor i dessa områden och vargar tvingas dela revir med människor, kan villkoren för vargattacker uppfyllas.

   I Sverige är alltså fortfarande vargstammen för liten och det finns inte ont om byte. Så i de fall vargar och människor tvingas nära varandras revir, har i Sverige hittills boskap, jakthundar och sällskapshundar blivit tagna av varg. DVS en vargattack mot människor är en företeelse i Sverige vi fortfarande inte behöver frukta.

   Patrik

Kommentera